Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
str. Mihai Viteazul 5, et. 3, Brasov
automaticaunitbv.ro
+40 268 418 836
https://facebook.com/atibrasov

Sisteme Avansate in Automatica si Tehnologii Informatice

Programul de studii universitare de masterat Sisteme Avansate in Automatica si Tehnologii Informatice are ca obiectiv principal formarea si perfectionarea resursei umane inalt calificate.

Scopul programului de masterat este de a asigura deprinderi si competente pentru o cariera profesionala si/sau de cercetare in domeniile: automatica si informatica aplicata, respectiv tehnologia informatiei.

Programul de masterat este organizat pe doua trasee optionale de specializare:

  • traseu optional 1: Tehnici avansate pentru controlul proceselor
  • traseu optional 2: Sisteme si tehnologii informatice si de comunicatii


Coordonator program de studii:
  conf. dr. ing. Constantin SUCIU

Tutori:
  Anul I: sef. lucr. dr. ing. Cristi BOLDISOR
  Anul II: sef. lucr. dr. ing. Luminita POPA


Planul de invatamant

Competentele programului de studii conform Registrului National al Calificarilor in Invatamantul Superior


Fisele disciplinelor

Discipline obligatorii si optionale
Retele industriale de comunicatie
Metode de soft-computing
Sisteme informatice integrate
Sisteme inglobate
Arhitectura sistemelor software
Sisteme multiagent
[T1] Sisteme pilotate de evenimente complexe
[T1] Sisteme cu structura variabila
[T2] Managementul proiectelor
[T2] Sisteme mecatronice si robotice avansate
Discipline facultative
Limba engleza I
Limba engleza II
Discipline obligatorii si optionale
[T1] Prelucrarea volumelor mari de date
[T1] Controlul aplicatiilor industriale folosind arhitecturi orientate pe servicii
[T1] Sisteme inteligente de fabricatie
[T1] Sisteme de reglare bazate pe vederea artificiala
[T1] Activitate de practica si/sau cercetare stiintifica
[T1] Elaborarea lucrarii de disertatie
[T2] Baze de date in medii distribuite
[T2] Proiectarea asistata pentru managementul ciclului de viata al produselor
[T2] Capturi de semnale video si prelucrari de imagine
[T2] Tehnici si tehnologii de comunicatii digitale avansate
[T2] Modelarea si identificarea proceselor cu parametri distribuiti
[T2] Activitate de practica si/sau cercetare stiintifica
[T2] Elaborarea lucrarii de disertatie
Discipline facultative
Inventica si creativitate