Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
str. Mihai Viteazul 5, et. 3, Brasov
automaticaunitbv.ro
+40 268 418 836
https://facebook.com/atibrasov

Finalizare studii

Detalii referitoare la sustinerea Examenului de Licenta

Procedura de finalizare a studiilor

Procedura de finalizare a studiilor - UTBv

Metodologie examene finalizare studii - UTBvInformatii generale la nivel de facultate

Fonturi UT-Sans
Calendar si acte necesare - IESC: Examene finalizare de studii


Tematici pentru examenele de finalizare a studiilor

AIA - Teoria Sistemelor, IRA, Automate Programabile, CPSOTR (sesiunea februarie 2018)

AIA - Teoria Sistemelor, IRA, Automate Programabile, CPSOTR (sesiunea iulie 2018)

TI - Programarea calculatoarelor si limbaje de programare, Procesarea datelor, Baze de date, Ingineria programelorProiectul de Diploma

Propuneri teme de proiect licenta 2017-2018

Lista proiectelor de diploma pe 2018


Anexa_A – coperta exterioară
Anexa_B – coperta interioară
Anexa_C – fișa proiectului
Anexa_D – model cuprins
Anexa_E – model capitole, subcapitole, secțiuni, bibliografie
Instructiuni de redactare proiect de diploma
Pe durata elaborarii lucrarii de diploma se aduna cele 5 vize.
Lucrarea finalizata va fi prezentata, cu ajutorul slide-urilor explicative PowerPoint, in fața comisiei de licenta. In evaluarea lucrarii de licenta se va tine cont atât de continutul lucrarii, gradul de originalitate, cat si de calitatea sustinerii si a raspunsurilor date la intrebarile formulate de comisia de licenta.
Proiectele de diploma se vor preda (in vederea sustinerii), la secretarul comisiei.

Comisia pentru examenul de licenta va avea urmatoarea componenta:
- Presedinte: Prof. dr. ing. Florin MOLDOVEANU
- Membrii: Prof. dr. ing. Sorin MORARU
- Prof. dr. ing. Claudiu POZNA
- Conf. dr. ing. Constantin SUCIU
- Conf. dr. ing. Delia UNGUREANU
Secretar: sef lucr. dr. ing. Cristian BOLDISOR
Coperta si subcoperta
Pregatirea lucrarii de diploma
Anexa F04: Fisa licenta
Anexa F05: Cerere de inscriere
Anexa F06: Declaratia originalitate
Pe durata elaborarii lucrarii de diploma se aduna cele 5 vize.
Lucrarea finalizata va fi prezentata, cu ajutorul slide-urilor explicative PowerPoint, in fața comisiei de licenta. In evaluarea lucrarii de licenta se va tine cont atât de continutul lucrarii, gradul de originalitate, cat si de calitatea sustinerii si a raspunsurilor date la intrebarile formulate de comisia de licenta.
Comisia pentru examenul de licenta va avea urmatoarea componenta:
- Presedinte: Prof. dr. ing. Sorin MORARU
- Membrii: Conf. dr. ing. Delia UNGUREANU
- Conf. dr. ing. Liviu PERNIU
- Prof. dr. ing. Claudiu POZNA
- Sef lucr. dr. ing. Robert DEMETER
- Sef lucr. dr. ing. Dominic KRISTALY
Secretar: sef lucr. dr. ing. Luminita POPA
Pregatirea lucrarii de disertatie
Anexa F04: Fisa disertatie
Anexa F05: Cerere de incriere
Anexa F06: Declaratie originalitate
Comisia pentru examenul de disertatie va avea urmatoarea componenta:
- Presedinte: Prof. dr. ing. Sorin-Aurel MORARU
- Membrii: Prof. dr. ing. Aurel FRATU
- Conf. dr. ing. Liviu PERNIU
- Sef lucr. dr. ing. Adrian DANILA
Secretar: sef lucr. dr. ing. Robert DEMETER