Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
str. Mihai Viteazul 5, et. 3, Brasov
automaticaunitbv.ro
+40 268 418 836
https://facebook.com/atibrasov

Studii de doctorat

Conducatori de doctorat:

  • Domeniul INGINERIE ELECTRICA
    • prof dr. ing. Radu Mihai CAMPEANU

  • Domeniul INGINERIA SISTEMELOR
    • prof dr. ing. Florin MOLDOVEANU

  • Domeniul CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI
    • prof dr. ing. Sorin-Aurel MORARU

Departamentul Studii Universitare de Doctorat